Oranje Windpaard...

Overal in het Himalayagebied - op rotspunten en hoge bergpassen, over de volle breedte van rivieren, aan nomadententen en stupa's (tibetaans: chörtens) en op daken van huizen en kloosters (tibetaans: gompa's) - wapperen talloze kleurige gebedsvlaggetjes.
Wetenschappers verschillen eigenlijk nog steeds van mening over de oorsprong. Waarschijnlijk bestaan gebedsvlaggetjes al langer dan het Tibetaans boeddhisme en is het gebruik ervan ontstaan door vermenging van oude boeddhistische praktijken in India met het pre-boeddhistische Bön sjamanisme in Tibet.
De reden dat een gebedsvlaggetje 'windpaard' (tibetaans: lung-ta) wordt genoemd, ligt in het feit dat er vaak een afbeelding op staat van een paard met een zogenaamd 'wensvervullend juweel' op z'n rug. De wind (tibetaans: lung) en het paard (tibetaans: ta) zouden samen zorgen voor een snelle verspreiding van gebeden, zegeningen, wensen... en boodschappen (men spreekt daarom ook wel van 'hemelse boodschappers').
Behalve met het 'windpaard' kunnen gebedsvlaggetjes ook met mantra's (zoals de beroemde mantra "om mani padme hum", de mantra van Avalokiteshvara of Chenrezig, bodhisattva van het mededogen en beschermheilige van Tibet), traditionele Tibetaans boeddhistische symbolen (zoals de acht ashtamangala's) en mytische dieren (zoals draak, sneeuwleeuw, tijger en garuda) zijn bedrukt. Populair zijn gebedsvlaggetjes met afbeeldingen van de twee meest geliefde vrouwelijke bodhisattva's uit het Tibetaans boeddhisme, de Witte en de Groene Tara (tibetaans: Drölma)... of van Padmasambhava (tibetaans: Guru Rinpoche), de grote Indiase tantristische yogi, die in de achtste eeuw het boeddhisme in Tibet introduceerde.
De vijf kleuren van de gebedsvlaggetjes (blauw, wit, rood, groen en geel) staan o.a. voor de vijf elementen (lucht, wind, vuur, water en aarde).
Wanneer de gebedsvlaggetjes worden opgehangen, worden tal van gebeden, zegeningen en wensen betreffende de meest uiteenlopende zaken aan de wind meegegeven. Dat kan variëren van het vragen om een lang, gezond en gelukkig leven en bescherming tegen allerlei negatieve invloeden tot (en dat betuigt van oprecht mededogen) het vragen om geluk, vrijheid van lijden en vrijheid van gehechtheid en haat voor alle schepselen in de wereld.
Soms wordt ook wel eens gesproken over het 'opwekken van windpaard' (het opwekken van de energie van fundamentele goedheid... de energie die ons in staat stelt met mededogen aan anderen te denken en anderen te helpen).
We zouden 'windpaard' kunnen opwekken wanneer we bewust en aandachtig leven (wanneer we aandacht besteden aan hoe we ons leven leiden en aandacht besteden aan alles en iedereen om ons heen... kortom... wanneer er sprake is van waarachtige aanwezigheid).

Ladakh (1993)...

Vanwege onze betrokkenheid bij de bewoners van het Himalayagebied, onze belangstelling voor de rijke Tibetaans boeddhistische cultuur en de belangrijke plaats die gebedsvlaggetjes innemen in deze cultuur, hebben we vele jaren geleden gekozen voor de naam 'Lung-ta'... eerst voor onze 'association' en later ook voor ons (vilt)atelier.
Vanuit de behoefte om al onze activiteiten, alles wat ons bezighoudt, samen te brengen onder één noemer is Oranje Windpaard ontstaan. Zo maken Atelier en Association Lung-ta dus ook deel uit van Oranje Windpaard.
Oranje Windpaard... met een knipoog naar het 'Vlakke Land' aan de Noordzee, waar we geboren en getogen zijn (oranje)... en een glimlach naar het 'Dak van de Wereld', het Himalayagebied, waar nog steeds een deel van ons hart ligt (windpaard).